Copyright 2020 by "Junior '99"    All Rights reserved    E-Mail: info@junior99.nl
JUNIOR '99
DeziData DipCheck
Designed Junior '99
DeziData DipCheck Meetinstallatie:

EZIDATA heeft het eerste vol electronische goedekeurde meetsysteem dat doormiddel van ultrasoon geluid zijn meeting verricht men noemt dit systeem DEZIDIPCHECK .
In elk compartiment is een peilbuis geplaatst deze is gevuld met het product dat zich in dit compartiment bevind ,
nu word er vanuit een sensor een ultrasoon inpuls uitgezonden en deze word aan de bovenzijde van het vloeistof niveau teruggekaast in een millieseconde ( Fig.1 ) .
De tijd die de puls heeft nodig gehad word meer zeer groote nauwkeurigheid gemeten en verwerkt , om er zeker van te zijn dat deze meeting correct is word er een meting gedaan in een tweede meetbuis ( Fig.2 ) , door meeting van het vloeistofniveau en de snelheid van het ultrasoon geluid word het actuele niveua bepaald.

Voordat de peilbuis gebruikt kan worden moet deze eerst ingeliterd en uitgeliterd worden dit gebeurt bij de tankbouwer  , deze waarden worden in de computer van het meet-systeem ingevoerd waarmee uiteindelijk het systeem zijn vloeistofniveau bepaald , Het meet-systeem heeft een nauwkeurigheid van beter dan 0.1% , gebruik makend van de dichtheid en de temperatuur van het geladen product en de gemeten inhoud .

Een voordeel van dit systeem is onderandere de nauwkeurigeheid en het geringe gewicht ten opzichte van een
meetsysteem met een ontluchter en meetklok .
Doordat er geen ontluchter en meetklok nodig is heeft dit systeem ook een grotere lossnelhied.DeziTouch Screen
On Truck